Börja Spela Trummor. (3)

Sedan 2016 har spelet hunnit uppdateras med nytt innehåll och nya hjältar – däribland vår svenska stolthet och det senaste tillskottet Brigitte. Det som kan underlätta att registrera sig och gå igenom hela processen med att registrera sig på ett Read more…


Keitaro debug output:
Request: https://burgerrun.info///api.php
Response: {"body":"","headers":["Last-Modified: Thu, 23 May 2019 22:24:41 GMT","Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate,post-check=0,pre-check=0","Pragma: no-cache","Expires: 0"],"status":200,"contentType":"text\/html; charset=utf-8","uniqueness_cookie":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoie1wic3RyZWFtc1wiOntcIjg4MjBcIjoxNTU4NjUwMjgxfSxcImNhbXBhaWduc1wiOntcIjExNjVcIjoxNTU4NjUwMjgxfSxcInRpbWVcIjoxNTU4NjUwMjgxfSJ9.G1vhbt8pBDhYFDIn1YPAsJ2HgzryZwS1kFL-_Vq-cH4","info":{"type":"do_nothing","url":"","campaign_id":1165,"stream_id":8820,"landing_id":"","sub_id":"39socpeus1b8bg5gv6a4l7","is_bot":true,"offer_id":"","token":"","uniqueness":{"campaign":false,"stream":false,"global":false}},"cookies_ttl":24,"cookies":{"_subid":"39socpeus1b8bg5gv6a4l7","6f3fc":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoie1wic3RyZWFtc1wiOntcIjg4MjBcIjoxNTU4NjUwMjgxfSxcImNhbXBhaWduc1wiOntcIjExNjVcIjoxNTU4NjUwMjgxfSxcInRpbWVcIjoxNTU4NjUwMjgxfSJ9.G1vhbt8pBDhYFDIn1YPAsJ2HgzryZwS1kFL-_Vq-cH4"}}